מה חדש

תחנת הכח הופעלה

תחנת הכח המתקדמת מסוגה בעולם הופעלה בימים אילו באתר גני הדס.


התחנה מייצרת 4.2 מגווט"ש

החשמל מופק מהגז הנוצר בתהליך פירוק הפסולת האורגנית באתר ההטמנה.


פינת החי הסגורה
עד הודעה חדשה פינת החי סגורה למבקרים. עמכם הסליחה.

Createt by: Afik-p.co.il